web1.jpg

Setkání se zákonnými zástupci přijatých uchazečů do primy G se uskuteční ve čtvrtek 24. 6. 2021
17.00 hod. v atriu školy
(v případě nepříznivého počasí v koncertním sále školy)

Koncepce studia hudebního Gymnázia

Přijatí uchazeči pro šk. r. 2021/2022 - NÁHRADNÍ TERMÍN

Celkové pořadí uchazečů podle výsledků hodnocení - NÁHRADNÍ TERMÍN

Kritéria hodnocení přijímací zkoušky pro šk. r. 2021/2022

Požadavky - hudební schopnosti

Požadavky hudební teorie

Ukázka přijímacího testu z hudební teorie