Na naší škole je mnoho úspěšných orchestrů a souborů. Zvolte si v nabídce orchestr, nebo soubor a dozvíte se o jeho činnosti.