Halftone Image of Crowd

Pedagogický sbor

Projekt hudebních tříd

vznikl v roce 1994 spoluprací městských škol - Gymnázia Jana Nerudy a Hudební školy hl. m. Prahy a jejich tehdejších ředitelů RNDr. Františka Kopeckého a Mgr. Jana Vychytila spolu s řadou významných pedagogů pražských středních, uměleckých a vysokých škol, kteří se i osobně od počátku podíleli na praktické výuce.

Dlouholetá tradice vynikající úrovně obou zúčastněných škol a podpora Magistrátu hl. m. Prahy daly vzniknout projektu se vzdělávacím programem, po kterém česká hudební veřejnost volala již desítky let: osmileté gymnaziální studium s hudebním zaměřením.

Studijní program poskytuje hlubší všeobecné vzdělání budoucím hudebníkům a zároveň kvalitní hudební vzdělání budoucím vysokoškolákům nejrůznějšího profesního zaměření.

Od školního roku 2012/2013 pokračuje studium v nezměněné podobě v rámci Gymnázia a Hudební školy hl. města Prahy, ZUŠ.  

V oborech individuální hudební výuky, vyučují na Gymnáziu a Hudební škole zkušení učitelé - instrumentalisté. Výsledky žáků a studentů na soutěžích a jejich  úspěšné pokračování studia na vysokých školách, potvrzují vysokou odbornost pedagogů. Výuka hudebně teoretických předmětů ve speciální hudební třídě je vyučována převážně pedagogy Hudební a taneční fakulty AMU. 

Výchovný poradce
Mgr. Ivana Lipovská

e-mail: vychovnyporadce@gmhs.cz

telefon: 221 434 728

kabinet: č. dveří 3.50

konzultační hodiny:  úterý: 10.00 - 11.30             

Pracovní náplň

poradenství při rozhodování o výběru školy (informace o VŠ, VOŠ, schůzky pro maturanty, přihlášky na VŠ, odvolání…)
•ve spolupráci s třídními učiteli, vedením školy, metodikem SPJ řešení výchovných a vzdělávacích problémů
•spolupráce s poradenskými zařízeními - KPPP Pernerova 8, Praha 8 a Lucemburská 40, Praha 3
•poradenství pro rodiče a pedagogy

Školní psycholog

 

Mgr. Olga Budínská

Email: olga.budinska@gmhs.cz

Společenská místnost v suterénu 0.12

Konzultační hodiny: podle dohody