top of page

EUropean Music Project for Schools

Musical Spheres - Human Sound Traces

 

 

Počátek spolupráce mezi hudební částí lineckého Gymnázia Adalberta Stiftera, a Gymnáziem a Hudební školou hl.m. Prahy spadá do roku 2013 a za sebou má několik společných hudebních projektů. Partnerství obou škol vzniklo díky zprostředkování Mag. Jitky Kopřivové, vyučující zpěvu a hudební výchovy na Gymnáziu Adalberta Stiftera.

Hudební projekt  se koná pod záštitou rakouského velvyslance v Praze Dr. Alexandera Grubmayra a českého velvyslance v Rakousku Ing. Jana Sechtera. 

Od září 2016 probíhá tato kooperace v rámci evropského programu Erasmus+. V průběhu projektu s titulem „Tóny ze sousedství“ („Klänge der Nachbarschaft“)  se uskuteční do srpna 2019 celkem šest společných koncertů na profesionální úrovni: čtyři komorní a dvě velká orchestrální a vokálně instrumentální vystoupení. Druhý projekt s názvem „Hudební sféry - lidské zvukové stopy" ("Musical Spheres – Human Sound Traces") má za cíl prohloubit spolupráci mezi oběma institucemi a zprostředkovat vzdělávací hodnotu evropského kulturního dědictví od hlavního proudu a uniformitu pseudosvětové kultury prostřednictvím praktického zkoumání středoevropské hudby od baroka po Slouží 21. století. Do roku 2021 jsou plánovány dva velké orchestrální projekty a dva koncerty komorního orchestru.

Jedná se o společný orchestrální projekt, jehož cílem je spojit nadané studenty z obou zemí.

bottom of page