top of page

ZEV PROJEKTU:  Šablony pro SŠ I - JAK

 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.02.XX/00/22_003/0004396
REALIZACE: 1. 2. 2023 - 31. 1. 2026

Projekt je spolufinancován Evropskou unií. 

Školní psycholog SŠ, Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele SŠ, Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání SŠ

EU+MŠMT Barevné CMYK.jpg

NÁZEV PROJEKTU:  iKAP II - Komplexní program rozvoje klíčových oblastí pražského školství (" KPRS")


REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0021047
REALIZACE: 1. 1. 2022 - 30. 11. 2023 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Zahraniční mobility pedagogických pracovníků škol a školských poradenských zařízení, Zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ, Tandemová výuka SŠ, Personální podpora – Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele.

NÁZEV PROJEKTU:  iKAP II - Inovace ve vzdělávání 


REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0021106
REALIZACE: 1. 2. 2022 - 30. 6. 2023  
Projekt byl spolufinancován Evropskou unií.
Projekt navázal na cíle a priority Krajského akčního plánu Prahy (KAP) a s pomocí 42 partnerů naplnil konkrétní opatření KAP aktivitami přímo ve školách. Podpořil nadané žáky i žáky znevýhodněné nebo žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Pomohl dětem s odlišným mateřským jazykem a jejich rodinám úspěšně projít školním vzděláváním. Podpořil rozvoj gramotností, kreativity a inovativnosti ve výuce, přispěl ke spolupráci středních škol s firmami. Prostřednictvím zavádění dlouhodobého plánování přispěl k systémovému zlepšení řízení škol, zvýšení kvality vzdělávání a zvýšení jeho dostupnosti pro každého žáka. 

NÁZEV PROJEKTU: ŠABLONY PRO SŠ II


REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_066/0016612
REALIZACE: 1.2.2020 - 3
1.1.2022  
Projekt byl spolufinancován Evropskou unií.
Projekt byl zaměřen na personální podporu -  Školní psycholog, dále na DVPP, Tandemovou výuku, Profesní rozvoj pedagogů SŠ prostřednictvím supervize/mentoringu/koučinku, Využití ICT ve vzdělávání v SŠ, Projektový den ve škole.

NÁZEV PROJEKTU:  ŠABLONY II


REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0009878
REALIZACE: 1.7.2019 - 30.6.2021
Projekt byl spolufinancován Evropskou unií.  

Projekt realizovaný na ZUŠ byl zaměřen na šablony: Koordinátor spolupráce školy a příbuzných organizací – personální podpora ZUŠ, DVPP, Sdílení zkušeností, Tandemová výuka, Zapojení odborníka z praxe do výuky v ZUŠ, Zapojení ICT technika do výuky, Využití ICT ve vzdělávání, Komunitně osvětové setkávání.

Projekt: ŠABLONY PRO SŠ I 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_042/0006653
Projekt byl spolufinancován Evropskou unií. 

Projekt byl zaměřen na personální podporu: Školní psycholog a Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele.

PROJEKT PODPORA UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI

REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004850
Projekt byl spolufinancován Evropskou unií.

Příjemcem dotace a hlavním realizátorem projektu bylo Gymnázium a Hudební škola hl. m. Prahy. Partnery projektu byly Západočeská univerzita v Plzni, Česká filharmonie, ZŠ 28. října Příbram, ZUŠ A. Doležala Brno, Portedo o.p.s. a Společnost pro kreativitu ve vzdělávání.

Projekt se zaměřil na práci uměleckých škol (ZUŠ, konzervatoře, SUŠ) s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) a na práci učitelů uměleckých předmětů na ZŠ a gymnáziích. Na uměleckých školách je zřejmá absence širšího vzdělávání žáků se SVP, neboť chybí komplexní výukové materiály. Projekt tak směřoval k naplnění novely školského zákona v dané sféře. Silnou stránkou projektu byla funkční síť škol ze 14 krajů sdružených v platformě Podpora uměleckého vzdělání v ČR. Díky tomu bylo možné naplnit druhé hlavní téma projektu – spolupráce uměleckých škol.

Podrobný popis projektu, seznam aktivit a další informace k projektu jsou uvedeny na  webových stránkách: https://www.kreativnibudoucnost.cz/.

 

Rámcový harmonogram aktivit projektu je uveden zde: https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vT8FxFuzCEHdnoII1YYDmfJRdQLt-2eYphMJD255h4e9aYO_I-ewyP39oN65BzgcVdvW9ucisVbgHPD/pubhtml. Harmonogram obsahuje seznam všech aktivit projektu s uvedeným obdobím realizace a případně již s konkrétními termíny akcí a místem realizace.

bottom of page