top of page

Společnost pro hudební výchovu ČR ve spolupráci s KHV PedF UK v Praze a Gymnáziem a Hudební školou hl. m. Prahy, ZUŠ vyhlašují ve školním roce 2023/2024

4. ročník celostátní soutěže všestranně hudebně nadaných dětí a mládeže

HUDEBNÍ OLYMPIÁDA ČR 2024

Hudební olympiáda je určena dětem a mládeži ve věku 12 až 19 let ze
základních, středních a základních uměleckých škol.

Kategorie 1: 12–15 let
Kategorie 2: kategorie: 16–19 let

Soutěž proběhne ve dnech
23. - 24. února 2024 v prostorách Gymnázia a
Hudební školy hl. m. Prahy, ZUŠ a skládá se ze čtyřech disciplín:

1. Vědomostní a poslechový kvíz

2. Ověření hudebně rytmických dovedností plus zpěv nebo hru všeobecně známé melodie z listu,

3. Zpěv lidové nebo umělé písně v českém jazyce ve formě koncertního 
vystoupení,

4. Koncertní provedení vlastní předem připravené skladby – instrumentální nebo písně.


Soutěž je sice kláním, ale především příležitostí k hudebnímu setkání těch, komu hudba a muzicírování přináší radost. V Hudební olympiádě ČR zvítězí ten, kdo získá celkově nejvyšší počet bodů v součtu všech disciplín. Porota může dále udělit mimořádná ocenění v dílčích disciplínách. V rámci soutěžního klání se žáci a studenti zúčastní hudebního workshopu, absolvují dvě neveřejné části soutěže a vystoupí na dvou soutěžních koncertech.
Na soutěž doprovodí žáka / žákyni jeho hudební pedagog. Na koncertě vlastních skladeb soutěžících se mohou podílet další osoby
(pedagog, spolužáci).

Pro pedagoga budou během neveřejných částí soutěže připraveny zajímavé
hudební workshopy.

HUDEBNÍ OLYMPIÁDA ČR 2024
Soutěžní výkony hodnotí desetičlenná odborná porota a studentská porota tvořená studenty katedry hudební výchovy PedF UK. On-line setkání pro zájemce o účast v soutěži: Bližší informace zájemcům (žák + pedagog) rádi předáme a Vaše konkrétní dotazy k přípravě na soutěž a jejímu průběhu zodpovíme při on-line setkání na ZOOMu 3. října 2023 od 20:00 do 21:00.

HUDEBNÍ OLYMPIÁDA – BLIŽŠÍ INFORMACE PRO PEDAGOGY
Join Zoom Meeting
https://cuni-cz.zoom.us/j/96240591218?pwd=Nk1iVFlCQmloZ09kRDNPUjRkV0JmUT09
Meeting ID: 962 4059 1218
Passcode: 816335


Přihláška do soutěže – podává pedagog
Přihláška je k dispozici na webových stránkách soutěže www.hudebniolympiada.cz. Odkaz
přímo na přihlášku je také zde: https://forms.gle/5on6edTrkBJUAEpv6
Přihlášku do soutěže podává jménem svého žáka/ žákyně hudební pedagog. Současně žák/žákyně samostatně vypracuje motivační dopis v minimální délce jedné strany. Motivační dopis – píše žák/yně
Motivační dopis by měl obsahovat co nejvěrnější obraz zájemce o soutěž v souvislosti s hudbou: stručný hudební životopis žáka/ žákyně (na jaký hrají hudební nástroj a jak dlouho, s jakými úspěchy – účast na soutěžích, koncertech, hudebním životě místa svého bydliště, jaký druh hudby rádi poslouchají a proč, zda rádi zpívají a při jakých příležitostech, případné
zkušenosti s tvorbou vlastních skladeb nebo písní, jaké plány mají v souvislosti se svými hudebními aktivitami do budoucna, proč právě oni by měli být vybráni jako účastníci Hudební olympiády ČR.


Potvrzení přijetí do soutěže
Na základě zaslané přihlášky a motivačního dopisu bude do celostátního kola vybráno odbornou komisí max. dvacet soutěžících do každé kategorie, kteří budou o své účasti v soutěži informováni nejpozději do 5. listopadu 2023. Zároveň s vyrozuměním dostanou pokyn k úhradě registračního poplatku 1.000, - Kč
za soutěžícího (fakturu lze vystavit na školu nebo fyzickou osobu).

bottom of page