top of page

Rozvrhy HN, PHV a sbor 2023 - 2024

Zápisy do Hudební nauky, PHV (přípravné hudební výchovy) a sborového zpěvu

budou probíhat:

4. 9. 2023 - 15. 9. 2023 v odpoledních hodinách  14:00 – 17:00

ve třídách 1.19 a 1.21.

Studenti 6.ročníku I. cyklu (zpěv a kytara) a 7. ročníku I. cyklu (všechna studijní zaměření) + II. cyklu mají povinnost si ke studiu  přibrat jeden z následujících předmětů

(zápisy do hudebního semináře budou probíhat spolu se zápisy do hudební nauky): 

  • Komorní hra – po domluvě s vyučujícím hlavního oboru 

  • Hudební seminář (H. Krejčová) – pro studenty 6. a 7. roč. I. cyklu  Út 17:05 – 17:50 v uč. 1.19 a pro studenty II. cyklu ve Čt 16:40 – 17:25.

  • Komorní sbor (M. Vítková) – ve St 15:30 – 16:15 v uč. 1.07 

  • Smyčcový orchestr (E. Bublová) – ve St 16:30 – 18:30 v orchestrální zkušebně 4.53 

  • Klavírní seminář (P. Voráček) – po dohodě s vyučujícím  

  • Kytarový soubor (T. Klánská) – po dohodě s vyučujícím 

  • Bandík HŠ (R. Fojtíček) – pro dechové oddělení, po dohodě s vyučujícím  

bottom of page