top of page
škola 2.jpg

Hudební škola hlavního města Prahy

 
 "Od kolébky na světová pódia...."


Hudební škola je základní umělecká škola(ZUŠ) zaměřená  výhradně na výuku HUDBY.

Historie školy sahá až do roku 1950 a je spojena původně se jménem Vzorová hudební škola, později LŠU ve Voršilské ulici na Praze 1, jejímž úkolem bylo vytvářet učební osnovy pro základní umělecké školství. Během několika málo let škola dostála záměru, s kterým byla založena. Její učitelé vytvořili požadované učební osnovy, jak na základě studia nejnovějších pedagogických výzkumů v zahraničí, tak na základě vlastních pedagogických zkušeností a škola se brzy stala jakýmsi národním hegemonem hudebních soutěží. Své postavení zejména ve hře na klavír a na smyčcové nástroje si přes následující půlstoletí udržela až dodnes.

Na vynikající učitelské osobnosti měla škola ve Voršilské vždy až neuvěřitelné štěstí. Celá řada učitelů školy publikovala hudebně pedagogické či instruktivní práce, z nichž mnohé dodnes patří k běžně používaným. Mnoho učitelů školy dovedlo své žáky k vrcholným úspěchům v soutěžích pro mladé hudebníky. Vyčerpávající seznam všech vynikajících učitelů by byl velmi dlouhý.

V nabídce školy naleznete vedle individuální výuky téměř všech klasických hudebních nástrojů i možnost studovat sólový, komorní, sborový zpěv, hru ve školních orchestrech nebo ve školním bigbandu.

Mnoho našich absolventů se stalo vynikajícími profesionálními hudebníky nebo amatérskými milovníky hudby.
bottom of page