Hudební škola přijímá: 

 
- do PŘÍPRAVNÉ HUDEBNÍ VÝCHOVY (hudba zábavnou a hravou formou)  žáky ve věku 5-6 let
(v případě mimořádného talentu i žáky mladší)

- ke hře na nástroj žáky ve věku  od 6-7 let a starší

 
Pedagogové školy vždy posoudí hudební talent dítěte / žáka / studenta / Váš (chcete-li se sami učit hrát nebo zpívat)
 a v kladném případě doporučí řediteli školy přijetí.
 

Individuálně vyučované obory

Strunné nástroje: 

housle, viola, violoncello, kontrabas, kytara, harfa

Klávesové:

klavír, varhany, cembalo

Dechové nástroje:

zobcová a příčná flétna, hoboj, klarinet, fagot, saxofon, lesní roh, trubka, trombon (tenor, baryton), tuba

Bicí nástroje

Sólový zpěv

Hromadně (skupinově) vyučované obory:

Přípravná hudební výchova
Hudebně pohybová výchova
Všeobecná hudební nauka
Sborový a Komorní zpěv
Komorní hra
Orchestrální hra

Platba úplaty za vzdělávání:

POUZE BEZHOTOVOSTNĚ na účet školy 2116926349/0800 Česká spořitelna a.s.
Konstantní symbol 0308
Variabilní symbol dle zařazení v aktuálním školním roce  (zákonný zástupce obdrží v elektronické podobě e-mailem)
I. stupeň základního studia (1. - 7. ročník)
II. stupeň základního studia (1. - 4. ročník)
(včetně Studia pro dospělé u žáků studujících zároveň v denní formě vzdělávání ve SŠ, konzervatoři a VOŠ)

3.000,- Kč /pololetí

 

PHV individuální nebo skupinová

2.000,- Kč /pololetí

 
Sborový zpěv (s hudební naukou)

1.500,- Kč /pololetí

 

Hromadná výuka bez individuální výuky (platí se každý navštěvovaný předmět):
Hudební nauka, orchestr, komorní hra, sborový zpěv

1.000,- Kč /pololetí

  

Studium pro dospělé: pracující a studující VŠ

7.000,- Kč /pololetí

 

Žáci, resp. zákonní zástupci žáků mohou v odůvodněných případech zažádat o snížení úplaty za vzdělávání dle aktuálního znění vnitřní směrnice školy.

Hodiny pro veřejnost v době distanční výuky a omezeného režimu školy

 

pondělí - pátek 10.00 - 15.30

 

  • Facebook Basic Black
  • Twitter Basic Black
  • Black Instagram Icon

Informace o koncertech

Gymnázium a Hudební škola hlavního města Prahy, ZUŠ

Komenského náměstí 400/9
130 00 Praha 3

Ústředna +420 221 434 711
GSM brána +420 604 273 248

sekretariat@gmhs.cz
 

© 2023 by Key Lessons. Proudly created with Wix.com