top of page

Školská rada Gymnázia 2022/2023 -2024/2025

 

člen rady za zákonné zástupce a zletilé žáky Roman Janků - Předseda

člen rady za zákonné zástupce a zletilé žáky Renáta Černá 

člen rady za zřizovatele Martina Borovková 

člen rady za zřizovatele Vít Šimral

člen rady za pedagogické pracovníky školy Tomáš Krejča

člen rady za pedagogické pracovníky školy Lukáš Matějíček 

bottom of page