orchestr 1
třída 1
nauka
atrium 2
chodba 1
škola
Rudlf.jpg

Dodržujme všichni pravidlo 3R!

letak_Pravidlo-3R.png
PF 2022 GMHS 15x10.jpg
škola 2.jpg

O naší škole

IMG_8163.jpg
Gymnázium - osmileté studium s hudebním zaměřením
 
Hudební třídy osmiletého gymnaziálního studia vznikly původně spoluprací městských škol - Gymnázia Jana Nerudy a Hudební školy hl. m. Prahy v roce 1994.
Plné gymnaziální vzdělávání a vysoce kvalifikovaná výuka klasické hudby jsou určeny pro žáky 5. tříd ZŠ.
Možnost individuálně vyučovaných nástrojů a zpěvu nabízíme v případě všech ročníků gymnázia.
Naším cílem je poskytnout nejen standardní středoškolské-gymnaziální studium, ale rozvíjet i hudební talent pod vedením zkušených pedagogů.


 

Hudební škola je základní umělecká škola(ZUŠ) zaměřená  výhradně na výuku HUDBY.
V nabídce školy naleznete vedle individuální výuky téměř všech klasických hudebních nástrojů i možnost studovat sólový, komorní, sborový zpěv, hru ve školních orchestrech nebo ve školním bigbandu.
nauk 2.jpg