top of page
orchestr 1
třída 1
nauka
atrium 2
chodba 1
škola
valná hromada SRPG ww.jpg
KONCERT dechový-1ww.jpg
Obecnídům5 ww.jpg
škola 2.jpg

O naší škole

IMG_8163.jpg
nauk 2.jpg
Rudlf.jpg
Gymnázium - osmileté studium s hudebním zaměřením
Hudební třídy osmiletého gymnaziálního studia vznikly původně spoluprací městských škol - Gymnázia Jana Nerudy a Hudební školy hl. m. Prahy v roce 1994.
Plné gymnaziální vzdělávání a vysoce kvalifikovaná výuka klasické hudby jsou určeny pro žáky 5. tříd ZŠ.
Možnost individuálně vyučovaných nástrojů a zpěvu nabízíme v případě všech ročníků gymnázia.
Naším cílem je poskytnout nejen standardní středoškolské-gymnaziální studium, ale rozvíjet i hudební talent pod vedením zkušených pedagogů.


 

Hudební škola je základní umělecká škola (ZUŠ) zaměřená  výhradně na výuku HUDBY.

V nabídce školy naleznete vedle individuální výuky téměř všech klasických hudebních nástrojů i možnost studovat sólový, komorní, sborový zpěv, hru ve školních orchestrech nebo ve školním bigbandu.
adventní koncert3 kopie.jpg
KONCERT pěvecké1 ww.jpg
SM MIX-2023 03 08-3 ww.jpg
bottom of page