Gymnázium a Hudební škola hlavního města Prahy

Vítáme Vás na stránkách naší školy.

Hudební škola je základní umělecká škola(ZUŠ) zaměřená  výhradně na výuku HUDBY.
Historie školy sahá až do roku 1950 a je spojena původně se jménem Hudební škola, resp. Lidová škola umění ve Voršilské ulici na Praze 1.
V nabídce školy naleznete vedle výuky téměř všech klasických hudebních nástrojů i možnost studovat sólový, komorní, sborový zpěv, hru ve školních orchestrech nebo ve školním bigbandu.
Pro nejmladší žáky ve věku 5 let je určena naše Připravná hudební výchova(PHV). Hravou formou, tancem, poslechem hudby a zpěvem se tak poprvé dozvědí víc o světě hudby a mohou blíže rozpoznávat tajemství jednotlivých nástrojů nebo zpěvu.
Individuální výuka, tedy hra na nástroj či zpěv je doplněna povinnou hudební naukou(HN), kde se žáci seznamují s hudební teorií (čtení a psaní not, rytmus, práce s melodií, apod.).
V průběhu studia se mohou žáci zúčastnit školních i mimoškolních soutěží, účinkovat na některém z více než 200 žákovských koncertů v sálech školy, na významných pražských hudebních podiích(Sál Martinů, Obecní dům, Rudolfinum,..), navštívit v rámci zahraničních aktivit školy znamé evropské i světové metropole, atd.
Mnoho našich absolventů se stalo vynikajícími profesionálními hudebníky nebo amatérskými milovníky hudby.

O podmínkách výuky se dozvíte v sekci ŚkolaŠHudební škola, ZUŠ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gymnázium osmileté studium s hudebním zaměřením
Hudební třídy osmiletého gymnaziálního studia vznikly původně spoluprací městských škol - Gymnázia Jana Nerudy a Hudební školy hl. m. Prahy v roce 1994.
Plné gymnaziální vzdělávání a vysoce kvalifikovaná výuka klasické hudby jsou určeny pro žáky 5. tříd ZŠ.
Identickou možnost individuálně vyučovaných nástrojů a zpěvu nabízíme i v případě střední školy.
Naším cílem je poskytnout nejen standardní středoškolské-gymnaziální studium, ale rozvíjet i hudební talent pod vedením zkušených pedagogů.

O podmínkách studia se dozvíte více v sekci Gymnázium

Člověk se vzdělává a učí celý život.