PROJEKT PODPORA UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI


Registrační číslo projektu je CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004850.
Tento projekt je spolufinancován EU.
 
 
Příjemcem dotace a hlavním realizátorem projektu je Gymnázium a Hudební škola hl. m. Prahy. Partnery projektu jsou Západočeská univerzita v Plzni, Česká filharmonie, ZŠ 28. října Příbram, ZUŠ A. Doležala Brno, Portedo o.p.s. a Společnost pro kreativitu ve vzdělávání.
 
Projekt se zaměřuje na práci uměleckých škol (ZUŠ, konzervatoře, SUŠ) s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) a na práci učitelů uměleckých předmětů na ZŠ a gymnáziích. Na uměleckých školách je zřejmá absence širšího vzdělávání žáků se SVP, neboť chybí komplexní výukové materiály. Projekt tak směřuje k naplnění novely školského zákona v dané sféře. Silnou stránkou projektu je funkční síť škol ze 14 krajů sdružených v platformě Podpora uměleckého vzdělání v ČR. Díky tomu bude možné naplnit druhé hlavní téma projektu – spolupráce uměleckých škol. 
 
Rámcový harmonogram aktivit projektu je uveden zde: https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vT8FxFuzCEHdnoII1YYDmfJRdQLt-2eYphMJD255h4e9aYO_I-ewyP39oN65BzgcVdvW9ucisVbgHPD/pubhtml. Harmonogram obsahuje seznam všech aktivit projektu s uvedeným obdobím realizace a případně již s konkrétními termíny akcí a místem realizace.

 

Aktivity projektu realizované ve šk. roce 2017/2018:

Výtvarné dílny žáků ZŠ 28. října Příbram http://5zs-pb.cz/2017/11/vytvarka-mimo-skolni-lavice/

Dílny hudební improvizace na ZUŠ A. Doležala v Brně http://eurohudebka.cz/dilny_8.1.2.html

Soustředění 16. až 19. 11. 2017 v Pasekách nad Jizerou

Hudební dílny na ZŠ Korunovační, Praha 7

Modul pro žáky se SVP v rámci letních hudebních kurzů http://eurohudebka.cz/letni_kurzy_4.6.1.html

Letní výtvarné dílny na Západočeské univerzitě v Plzni http://eurohudebka.cz/vytvarne_dilny.html

Koncert ve spolupráci s NIPOS-Artama – 30. 1. 2018, Brno

Koncert žákovských souborů – 1. 3. 2018, Praha www.eurohudebka.cz/koncert_2.2.2_1.3.2018.html

Seminář s Metodickým portálem RVP.CZ na Gymnáziu a Hudební škole hl. m. Prahy 24. 11. 2018

Seminář k metodě CLIL v uměleckém vzdělávání v ZUŠ Židlochovice 28. 11. 2018

3 workshopy dirigování v Praze a Pardubicích

Seminář motivace učitele i žáka, specifika komunikace s žáky různého věku – 28. 3. 2018, Žamberk

Kurzy filmové a audiovizuální výchovy v Hradci Králové

Minikonference s učiteli v aktivitě spolupráce učitelů a umělců

_________________________________________________________________________________
 

Aktivity projektu, které připravujeme ve školním roce 2018/2019:

Přípravné kurzy hudební teorie pro žáky, každé pondělí od 16.20 na Gymnáziu a Hudební škole hl. m. Prahy http://eurohudebka.cz/pripravne_kurzy_hn_cz.html

Hudební dílny na ZŠ Korunovační, Praha 7 http://eurohudebka.cz/hudebni_kurzy_8.1.1.html

Pilotní hodiny dramatického strukturování (školy v Praze a Středočeském kraji) http://eurohudebka.cz/dramaticke_strukturovani_cz.html

Kurzy současného tance v Duncan centre v Praze http://eurohudebka.cz/tanecni_kurzy.html

Spolupráce učitelů a umělců na školách v Praze, Hrádku nad Nisou a Liberci, Sedlčanech, Kadani, Potštátě http://eurohudebka.cz/spoluprace_ucitelu_a_umelcu_cz.html

Tvorba a testování metodických materiálů pod vedením expertů ze Západočeské univerzity a odborníků z dalších univerzit a vysokých škol

Soustředění pěveckého sboru Čhavorenge, hráčů České filharmonie a žáků ZUŠ

Koncert žáků a neprofesionálních souborů pořádaný s NIPOS-ARTAMA 1. 11. 2018 v Liberci

Koncert žákovských souborů a pěveckého sboru AMU 13. 3. 2019 v Sále Martinů v Praze

 

Pro učitele připravujeme tyto aktivity:

Workshopy dirigování na Konzervatoři Pardubice 16. 10. a 5. 12., lektor Tomáš Židek http://eurohudebka.cz/workshopy_2.2.4.html

Workshop dirigování na Gymnáziu a Hudební škole hl. m. Prahy 23. 5. 2019, lektor Václav Luks http://eurohudebka.cz/workshopy_2.2.4.html

Workshop na téma Hudební tvorba v prostředí Digital Audio Workstation, lektor Jaroslav Raušer http://eurohudebka.cz/hudebni_tvorba_v_daw_cz.html

Semináře s Metodickým portálem RVP.CZ, lektorka Pavlína Hublová http://eurohudebka.cz/seminare_4.5.4.html

Semináře na téma Metoda CLIL v uměleckém vzdělávání, lektor Zdeněk Vašíček http://eurohudebka.cz/seminare_4.5.6.html

Školení pod názvem Videozáznam školní akce vede Vladimír Beran http://eurohudebka.cz/skoleni_4.5.8.html

Kurzy filmové a audiovizuální výchovy v Hradci Králové http://eurohudebka.cz/audiovizualni_kurzy_4.5.7.html

E-learningové kurzy pro učitele uměleckých škol http://eurohudebka.cz/elearning_cz.html

Dále připravujeme semináře na Západočeské univerzitě v Plzni určené učitelům, v roce 2019 se přidá cyklus seminářů pro vedoucí pracovníky škol

Konference Kreativní budoucnost, kterou pořádáme 9. a 10. 11. 2018 v Brně http://www.kreativnibudoucnost.cz/

V rámci projektu spolupracujeme se školami na revizi ŠVP, vydáme několik publikací tiskem, uspořádáme setkání učitelů a ředitelů ZUŠ s učiteli a řediteli dalších typů škol, uskutečníme studentské hospitace žáků konzervatoří na ZUŠ.

 

Projekt: ŠABLONY PRO SŠ I 
 

Reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_042/0006653
 
Projekt je spolufinancován Evropskou unií. 
Projekt je zaměřen na personální podporu: Školní psycholog a Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele