PROJEKT PODPORA UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI


Registrační číslo projektu je CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004850.
Tento projekt je spolufinancován EU.
 
 
Příjemcem dotace a hlavním realizátorem projektu je Gymnázium a Hudební škola hl. m. Prahy. Partnery projektu jsou Západočeská univerzita v Plzni, Česká filharmonie, ZŠ 28. října Příbram, ZUŠ A. Doležala Brno, Portedo o.p.s. a Společnost pro kreativitu ve vzdělávání.
 
Projekt se zaměřuje na práci uměleckých škol (ZUŠ, konzervatoře, SUŠ) s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) a na práci učitelů uměleckých předmětů na ZŠ a gymnáziích. Na uměleckých školách je zřejmá absence širšího vzdělávání žáků se SVP, neboť chybí komplexní výukové materiály. Projekt tak směřuje k naplnění novely školského zákona v dané sféře. Silnou stránkou projektu je funkční síť škol ze 14 krajů sdružených v platformě Podpora uměleckého vzdělání v ČR. Díky tomu bude možné naplnit druhé hlavní téma projektu – spolupráce uměleckých škol. 
 

Rámcový harmonogram aktivit projektu je uveden zde: https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vT8FxFuzCEHdnoII1YYDmfJRdQLt-2eYphMJD255h4e9aYO_I-ewyP39oN65BzgcVdvW9ucisVbgHPD/pubhtml. Harmonogram obsahuje seznam všech aktivit projektu s uvedeným obdobím realizace a případně již s konkrétními termíny akcí a místem realizace.

realizované akce projektu v listopadu a prosinci 2017:

Realizované akce projektu v období leden 2018 až březen 2018:

  • Hudební dílny na ZŠ Korunovační, Praha 7
  • Koncert ve spolupráci s NIPOS-Artama – 30. 1. 2018, Brno
  • Koncert žákovských souborů – 1. 3. 2018, Praha – www.eurohudebka.cz/koncert_2.2.2_1.3.2018.html
  • Kurzy filmové a audiovizuální výchovy v Hradci Králové – http://eurohudebka.cz/audiovizualni_kurzy_4.5.7.html
  • Minikonference s učiteli v aktivitě spolupráce učitelů a umělců
  • Seminář motivace učitele i žáka, specifika komunikace s žáky různého věku – 28. 3. 2018, Žamberk

 

Projekt: ŠABLONY PRO SŠ I 
 

Reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_042/0006653
 
Projekt je spolufinancován Evropskou unií. 
Projekt je zaměřen na personální podporu: Školní psycholog a Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele