PROJEKT PODPORA UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI


Registrační číslo projektu je CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004850.
Tento projekt je spolufinancován EU.
 
 
Příjemcem dotace a hlavním realizátorem projektu je Gymnázium a Hudební škola hl. m. Prahy. Partnery projektu jsou Západočeská univerzita v Plzni, Česká filharmonie, ZŠ 28. října Příbram, ZUŠ A. Doležala Brno, Portedo o.p.s. a Společnost pro kreativitu ve vzdělávání.
 
Projekt se zaměřuje na práci uměleckých škol (ZUŠ, konzervatoře, SUŠ) s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) a na práci učitelů uměleckých předmětů na ZŠ a gymnáziích. Na uměleckých školách je zřejmá absence širšího vzdělávání žáků se SVP, neboť chybí komplexní výukové materiály. Projekt tak směřuje k naplnění novely školského zákona v dané sféře. Silnou stránkou projektu je funkční síť škol ze 14 krajů sdružených v platformě Podpora uměleckého vzdělání v ČR. Díky tomu bude možné naplnit druhé hlavní téma projektu – spolupráce uměleckých škol. 
 

Rámcový harmonogram aktivit projektu je uveden zde: https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vT8FxFuzCEHdnoII1YYDmfJRdQLt-2eYphMJD255h4e9aYO_I-ewyP39oN65BzgcVdvW9ucisVbgHPD/pubhtml. Harmonogram obsahuje seznam všech aktivit projektu s uvedeným obdobím realizace a případně již s konkrétními termíny akcí a místem realizace.

realizované akce projektu v listopadu a prosinci 2017:

·       Výtvarné dílny žáků ZŠ 28. října Příbram http://5zs-pb.cz/2017/11/vytvarka-mimo-skolni-lavice/

·       Dílny hudební improvizace na ZUŠ A. Doležala v Brně http://eurohudebka.cz/dilny_8.1.2.html

·       Seminář s Metodickým portálem RVP.CZ na Gymnáziu a Hudební škole hl. m. Prahy http://eurohudebka.cz/seminare_4.5.4.html

·       Seminář k metodě CLIL v uměleckém vzdělávání v ZUŠ Židlochovice http://eurohudebka.cz/seminare_4.5.6.html

·       Workshopy dirigování na Konzervatoři Pardubice http://eurohudebka.cz/workshopy_2.2.4.html

·       soustředění 16. až 19. 11. 2017 v Pasekách nad Jizerou

 

Projekt: ŠABLONY PRO SŠ I 
 

Reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_042/0006653
 
Projekt je spolufinancován Evropskou unií. 
Projekt je zaměřen na personální podporu: Školní psycholog a Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele