JMÉNO

ZKR.

VYUČUJE PŘEDMĚT

KABINET

LINKA

Bělohradský Jiří Bh Inf 1.74 735

Bidlo David

Bd

Hudební  teorie

0.08

723

Bosák Petr

Bo

Čj

3.02

748

Cuřín Petr

Cn

D

3.60

721

Černá Lýdie


Če

Aj

3.54 712

Dopita Michal

Do

Tv

1.75

763

Dvořáková Hana

Dv

Fy, M

3.04

750

Eckhardtová Šárka

Ek

Z, Aj, Vedoucí přírodovědné sekce G

2.54

710

Gomelová Helena

Gm

Bi, Che, Metodik primární prevence

3.14

758

Havlík Jaromír

Ha

Dějiny hudby

0.08

723

Hons Miloš

Hs

Hudební teorie

0.08

723

Hronová Barbora

Hr

Čj

3.54

712

Hronová Lucie

Hn

Čj, Zsv, Osz, Vo, Vedoucí humanitní sekce G

3.50

728

Hubáčková Libuše

Hu

Inf

1.74

735

Jenisová Věra, ZŘ

Jn

Che

3.14,

2.07

758,

792

Krejča Tomáš

Hudební teorie

0.08

723

Lipovská Ivana

Li

D, Výchovný poradce

3.50

728

Mašlaň Petr, ZŘ

Hudební teorie

2.07

706

Mára Jindřich

Ma

Čj

3.60

721

Matějíček Lukáš

Mt

Osz, Zsv

3.54 712

Nedbalová Jana

Nd

M, Bi

3.02

748

Nedbalová Monika

Nb

Nj

3.54

712

Nováková Renáta

No

Z, Ds

3.54

710

Sládková Andrea

Sl

Bi, Che

3.14

758

Spacilova Elizabeth

Sp

Aj, rodilý mluvčí

3.54

712

----

 

 

--

 

Svatošová Simona

St

Vv

2.54

710

Svobodová Alexandra

Sv

M, Tv

1.75

763

 

 

 

 

 

Taubrová Michaela

Ta

Bi, Tv

1.75

763

Tichý Jakub

Tc

Nj

3.54

712

Tichý Vladimír

Ti

Hudební  teorie

0.08

723

Válek Roman

Vk

Aj

2.54

710

Vilímek Jan

Vi

Tv

1.75

763

Vojtíšková Lenka

Vo

M, Fy 3.04 750

Wižďálek Antonín

Wi

Fy, Inf

1.74,

3.04

735,

750