Pedagogický sbor

V oborech individuální hudební výuky, vyučují na Gymnáziu a Hudební škole zkušení učitelé - instrumentalisté. Výsledky žáků a studentů na soutěžích a jejich  úspěšné pokračování studia na vysokých školách, potvrzují vysokou odbornost pedagogů. Výuka hudebně teoretických předmětů ve speciální hudební třídě je vyučována převážně pedagogy Hudební a taneční fakulty AMU.