Sborové studio ZVONEČEK

 

Pěvecký sbor ZVONEČEKpůsobí na škole od září roku 1996. Většina dětí má jako hlavní obor hru na hudební nástroj a zpívání má přispět k rozvoji jejich celkové hudebnosti. Nejtalentovanější děti tak při svých prvních krůčcích získávají další průpravu, která jim může pomoci zlepšit intonaci, zpřístupnit složitější rytmy apod. Těm dětem, které nemíří k dráze profesionálních hudebníků, sbor umožňuje seznamovat se s hudbou a poznat krásná díla našich i světových autorů. Všechny děti se ve sboru učí – a to již od těch nejmenších – systematické práci a podmínkám souborové činnosti.

Původní sbor Zvoneček se v průběhu let stal skutečným sborovým studiem s vlastní bohatou činností, která se stále rozvíjí. Dnes ve třech odděleních – koncertním (Zvonky) a dvou přípravných (Zvonítka a Zvonečky) - zpívá kolem 210 dětí ve věku 4 -21 let. Z nejstarších členek koncertního sboru se v roce 2006 vyčlenil samostatný dívčí komorní sbor a přijal jméno Abbellimento. Repertoár sboru je vybírán s ohledem na věk dětí, ale snaží se o stylovou pestrost. Na programu proto najdete kromě dětských a lidových písní i duchovní skladby s klavírním i varhanním doprovodem - od středověkých chorálů až po současnou tvorbu zejména českých autorů.

 

PODÍVEJTE SE na stránky sborového studia www.zvonecek.cz