Zápisy z jednání

Aktuální zápis z jednání rady SRPg je po předchozí domluvě k dispozici k nahlédnutí v kanceláři předsedy rady SRPg  č. 2.15.

E-mail: info@gmhs.cz
Tel. 221 434 743