Vážení rodiče,

HARMONOGRAM JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY JE ZMĚNĚN!

Jednotná přijímací zkouška na střední školy pro školní rok 2020/2021  proběhne nejdříve 14 dnů ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků při vzdělávání ve středních školách. Konkrétní, jen jeden termín stanoví MŠMT. Obsah a forma přijímací zkoušky se nemění a stejně tak zůstala beze změny kritéria přijímání stanovená ředitelem školy. Nový termín školní části přijímací zkoušky stanoví ředitel školy v souladu s harmonogramem, který určí MŠMT.

Aktuální informace jsou zveřejněny na webu MŠMT a CZZV.

 

letáček KONCEPCE STUDIA 2019.pdf 

letáček 2019 INFORMACE O STUDIU A HUDEBNÍ POŽADAVKY K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ.pdf