TERMÍNY I. KOLA PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK ------

pouze 1. termín

JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA

----

 M v 8.30 (85 minut)

Čj v 10.55 (70 minut)

náhradní termín ----

ŠKOLNÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA

OVĚŘENÍ TALENTU

(Hodnocení vhodných hudebních schopností)

----

HUDEBNÍ TEORIE

(Hodnocení vhodných hudebních vědomostí)

-----

12.45 (30 minut)

náhradní termín 

----

 

TŘÍDY OTEVÍRANÉ pro školní rok 2020/2021:

 

Zaměření studia

Kód

Počet tříd

Počet žáků

pro žáky z 5. třídy ZŠ

Gymnázium - hudební zaměření

(osmileté studium)

79-41-K/81

2

max. 36

Obsah a forma PZ se nemění a stejně tak zůstala beze změny kritéria přijímání stanovená ředitelem školy. 

Bližší informace obdrží každý uchazeč v pozvánce nejpozději 5 pracovních dní přede dnem konání prvního termínu školní přijímací zkoušky v řádném termínu nebo 5 pracovních dní přede dnem konáním prvního náhradního termínu školní příjímací zkoušky.

 

INFORMACE O STUDIU A HUDEBNÍ POŽADAVKY K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ 

 

 

 

Kritéria hodnocení přijímací zkoušky        

do primy osmiletého studia 

s hudebním zaměřením (79-41-K/81)

V jednotlivých částech přijímacího řízení získávají uchazeči tzv. kredity. Výsledné pořadí se sestavuje podle celkového součtu získaných kreditů od největšího k nejmenšímu.

 Maximální počet kreditů 

 Průměr na konci 4. ročníku

24

 Průměr v I. pololetí 5. ročníku

24

 Jednotný písemný test z českého jazyka

300

 Jednotný písemný test z matematiky

300

 Písemný test z hudební teorie

52

Hodnocení vhodných hudebních schopností, tj. „ověření talentu“

300

 Celkem

1000

 

Pravidla pro přiřazování kreditů

                 1. Průměrný prospěch na konci 4. ročníku a v I. pololetí 5. ročníku ZŠ 

                     - za každý průměr maximálně 24 kreditů podle následujícího přehledu:  

1,00 - 1,10

1,11 - 1,20

1,21 - 1,30

1,31 - 1,40

1,41 - 1,50

1,51 - 1,60

1,61 - 1,70

1,71 - 1,80

1,81 - 1,90

1,91 - 2,00

2,01 - 2,10

2,11 - 2,20

2,21 a výše

24

22

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

   

      2.  Další části přijímací zkoušky jsou hodnoceny body a z nich se vypočítá procentuální úspěšnost z maximálního možného počtu bodů.   Procentuální úspěšnost (počet kreditů) se zaokrouhluje na jedno desetinné místo podle matematických pravidel. 

           Za získaná procenta se přidělují kredity takto:

                           a)     jednotný písemný test z českého jazyka - za každé procento 3 kredity

                           b)     jednotný písemný test z matematiky - za každé procento 3 kredity

                           c)     písemný test z hudební teorie - za každé procento 0,52 kreditu

                           d)    ověření talentu - za každé procento 3 kredity

 

     3. V případě rovnosti celkového součtu kreditů rozhoduje o pořadí uchazečů výsledek v ověření talentu, pokud nastane rovnost i zde, pak součet kreditů ze všech písemných testů.

 

 Pozn.

Hodnocení vhodných hudebních schopností - "ověření talentu" hodnotí komise složená z pedagogů různých hudebních oborů a zástupců ředitele Gymnázia a Hudební školy hl. m. Prahy. Každý člen komise hodnotí každého uchazeče s výjimkou těch, které případně sám ke zkoušce připravoval. Z hodnocení členů komise se vypočítává aritmetický průměr a z něj se určuje procentuální úspěšnost uchazeče.

  

Příklad hodnocení

Část přijímacího řízení

Průměr / %

 

Počet kreditů

Průměr na konci 4. ročníku

1,32

 

18

Průměr v I. pololetí 5. ročníku

1,18

22

Jednotný písemný test z českého jazyka

79,2 %

 x 3

237,6

Jednotný písemný test z matematiky

83,7 %

 x 3

251,1

Písemný test z hudební teorie

67,5 %

 x 0,52

35,1

Ověření talentu

93,3 %

 x 3

279,9

Celkem

-

 

843,7

 

 

Kritéria hodnocení přijímací zkoušky        

do primy osmiletého studia 

s hudebním zaměřením (79-41-K/81)

V jednotlivých částech přijímacího řízení získávají uchazeči tzv. kredity. Výsledné pořadí se sestavuje podle celkového součtu získaných kreditů od největšího k nejmenšímu.

 Maximální počet kreditů 

 Průměr na konci 4. ročníku

24

 Průměr v I. pololetí 5. ročníku

24

 Jednotný písemný test z českého jazyka

300

 Jednotný písemný test z matematiky

300

 Písemný test z hudební teorie

52

Hodnocení vhodných hudebních schopností, tj. „ověření talentu“

300

 Celkem

1000

 

Pravidla pro přiřazování kreditů

                 1. Průměrný prospěch na konci 4. ročníku a v I. pololetí 5. ročníku ZŠ 

                     - za každý průměr maximálně 24 kreditů podle následujícího přehledu:  

1,00 - 1,10

1,11 - 1,20

1,21 - 1,30

1,31 - 1,40

1,41 - 1,50

1,51 - 1,60

1,61 - 1,70

1,71 - 1,80

1,81 - 1,90

1,91 - 2,00

2,01 - 2,10

2,11 - 2,20

2,21 a výše

24

22

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

   

      2.  Další části přijímací zkoušky jsou hodnoceny body a z nich se vypočítá procentuální úspěšnost z maximálního možného počtu bodů.   Procentuální úspěšnost (počet kreditů) se zaokrouhluje na jedno desetinné místo podle matematických pravidel. 

           Za získaná procenta se přidělují kredity takto:

                           a)     jednotný písemný test z českého jazyka - za každé procento 3 kredity

                           b)     jednotný písemný test z matematiky - za každé procento 3 kredity

                           c)     písemný test z hudební teorie - za každé procento 0,52 kreditu

                           d)    ověření talentu - za každé procento 3 kredity

 

     3. V případě rovnosti celkového součtu kreditů rozhoduje o pořadí uchazečů výsledek v ověření talentu, pokud nastane rovnost i zde, pak součet kreditů ze všech písemných testů.

 

 Pozn.

Hodnocení vhodných hudebních schopností - "ověření talentu" hodnotí komise složená z pedagogů různých hudebních oborů a zástupců ředitele Gymnázia a Hudební školy hl. m. Prahy. Každý člen komise hodnotí každého uchazeče s výjimkou těch, které případně sám ke zkoušce připravoval. Z hodnocení členů komise se vypočítává aritmetický průměr a z něj se určuje procentuální úspěšnost uchazeče.

  

Příklad hodnocení

Část přijímacího řízení

Průměr / %

 

Počet kreditů

Průměr na konci 4. ročníku

1,32

 

18

Průměr v I. pololetí 5. ročníku

1,18

22

Jednotný písemný test z českého jazyka

79,2 %

 x 3

237,6

Jednotný písemný test z matematiky

83,7 %

 x 3

251,1

Písemný test z hudební teorie

67,5 %

 x 0,52

35,1

Ověření talentu

93,3 %

 x 3

279,9

Celkem

-

 

843,7