Výsledky didaktických testů z prvního a druhého termínu 

jednotné přijímací zkoušky 

budou ředitelům škol k dispozici 27. dubna 2018. 

Následně do dvou pracovních dnů (tj. nejpozději 2. května 2018) 

zveřejní ředitel školy na základě dosažených výsledků pořadí uchazečů.

 
 
 

Informace o studiu - koncepce studia a hudební požadavky k přijímacímu řízení