Účastníkům řízení, zastoupeným zákonným zástupcem, ve věci přijímacího řízení ke vzdělávání ve střední škole, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Gymnázium a Hudební škola hlavního města Prahy, základní umělecká škola, sdělujeme, že bylo ukončeno shromažďování podkladů pro vydání rozhodnutí a v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), mají možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Této možnosti mohou využít dne 30. 4. 2018 v době od 11.00 do 15.00hod., v budově školy, kancelář č. 2.07. Po uplynutí tohoto termínu bude ve věci vydáno rozhodnutí, které bude v souladu s § 72 správního řádu řádně oznámeno. Nahlížení do spisu přijímacího řízení - čtvrtek 10. května 2018 v době od 14.00 do 18.00 v kanceláři ZŘ GMHS v 1. patře  č. dveří. 2.07

 

Informace o studiu - koncepce studia a hudební požadavky k přijímacímu řízení