Vyplněné přihlášky škola přijímá pouze osobně

v sekretariátu školy nebo poštou


Formulář přihlášky 2018

Příloha přihlášky ke studiu

 

INFORMACE  K  VYPLNĚNÍ  A  PODÁNÍ  PŘIHLÁŠEK A  K  PRŮBĚHU  PŘÍJÍMACÍHO  ŘÍZENÍ

  1. Přihlášku podávají zákonní zástupci v sekretariátu Gymnázia a Hudební školy hl.m. Prahy, ZUŠ, Komenského nám. 9, 130 00  Praha 3, nejpozději do 1. 3. 2018. Přihláška musí být podepsána jak žákem, tak zákonným zástupcem. Nezapomeňte vyplnit hlavní hudební obor (nástroj nebo zpěv)!
  2. Pro první kolo přijímacího řízení mohou uchazeči podat dvě přihlášky na dvě různé střední školy.
  3. Přihlášku lze podat poštou - nejlépe doporučeně - v tomto případě škola nevystavuje žádné potvrzení, nebo osobně - proti potvrzení (pracovní doba sekretariátu je od 8 do 16 hodin). Přihlášku nelze podat elektronicky.
  4. Pro podání přihlášky můžete využít vzor na www stránkách školy. 
  5. Gymnázium a Hudební škola tiskopisy přihlášek neposkytuje.
  6. Po vydání rozhodnutí o přijetí žáka musí zákonný zástupce potvrdit úmysl žáka nastoupit na střední školu odevzdáním zápisového lístku řediteli střední školy.
  7. Rozhodnutí o přijetí se oznamuje pouze zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem ve škole a na www stránkách školy.
  8. Zápisový lístek poskytuje . Pokud uchazeč navštěvuje jiný typ školy než ZŠ, zápisový lístek mu vydá příslušný Krajský úřad (pro bydliště v Praze - Odbor školství a mládeže MHMP - http://skoly.praha-mesto.cz/79192 Postup-v-pripade-zadosti-o-vydani-zapisoveho-listku-na-MHMP ).
  9. Pokud uchazeč podává přihlášku nepotvrzenou ZŠ, vyplní všechny potřebné údaje (vč. známek a průměrů) a přiloží ověřené kopie vysvědčení (dodanou kopii může ověřit dle originálu i pracovnice sekretariátu školy).

 

 

TERMÍNY I. KOLA PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK

DO GYMNÁZIA A HUDEBNÍ ŠKOLY HL.M. PRAHY

pro školní rok 2018/2019

 

1. termín

 

Jednotné testy

pátek 13. dubna 2018

          

 

Hodnocení vhodných hudebních vědomostí (písemný test)

pátek 13. dubna 2018

 

Hodnocení vhodných hudebních schopností

čtvrtek 12. dubna 2018

2. termín

 

Jednotné testy

úterý 17. dubna 2018

 

 

 

 

Hodnocení vhodných hudebních vědomostí (písemný test)

úterý 17. dubna 2018

 

Hodnocení vhodných hudebních schopností

pondělí 16. dubna 2018

 


Upřesněné informace budou uvedeny na pozvánce.

 

 

 

OBECNÉ POŽADAVKY NA UCHAZEČE:

                                                . studijní předpoklady

                                                . sociální vyspělost

                                                . samostatnost

                                                . schopnost přiměřené sebereflexe

                                                . schopnost formulovat vlastní názor

                                                . ochota pracovat samostatně

 

 

TŘÍDY OTEVÍRANÉ pro školní rok 2018/2019:

 

Zaměření studia

Kód

Počet tříd

Počet žáků

pro žáky z 5. třídy ZŠ

Gymnázium - hudební zaměření

(osmileté studium)

79-41-K/81

2

max. 36