Projekt hudebních tříd

vznikl v roce 1994 spoluprací městských škol - Gymnázia Jana Nerudy a Hudební školy hl. m. Prahy a jejich tehdejších ředitelů RNDr. Františka Kopeckého a Mgr. Jana Vychytila spolu s řadou významných pedagogů pražských středních, uměleckých a vysokých škol, kteří se i osobně od počátku podíleli na praktické výuce.

Dlouholetá tradice vynikající urovně obou zúčastněných škol a podpora Magistrátu hl. m. Prahy daly vzniknout projektu se vzdělávacím programem, po kterém česká hudební veřejnost volala již desítky let: osmileté gymnaziální studium s hudebním zaměřením.

Studijní program poskytuje hlubší všeobecné vzdělání budoucím hudebníkům a zároveň kvalitní hudební vzdělání budoucím vysokoškolákům nejrůznějšího profesního zaměření.

Od školního roku 2012/2013 pokračuje studium v nezměněné podobě v rámci Gymnázia a Hudební školy hl. města Prahy, ZUŠ.